Lyrink logo
Chord diagram for Am
Chord diagram for Dm
Chord diagram for F
Chord diagram for G
Chord diagram for C
Chord diagram for E
   [Verse 1]

Am      Dm       Am
Har'eh Li Et Haderej Lashuv Eleja
F   G   C
Gam Im Kasha Tihiyeh
E   E      C
Lashuv Lihiyot Bizro'oteja
E        Am
Haderej, Besofa Ejiyeh


[Chorus]


F     G       C    E
Az Ashuv, Ashuv Ve'eten Leja Et Jaiay
E     Dm      C
Kol Pinah Shebelibi, Et Nafshi
  E     Am
Sham Atan Li, Bekirbi
F     G       C    E
Az Ashuv, Ashuv Ve'eten Leja Et Jaiay
E      Dm     C
Kol Pinah Shebelibi, Et Nafshi
  E     Am
Sham Atan Li, Bekirbi
E    Am
Ata Sham Iti


[Verse 2]


Am    Dm    Am
Rabot Hadrajim Otan Nisiti
F    G    C
Uv'culam Halajti To'eh
E       E   C
Rabim Hakolot Lahem Hikshavti
E       Am
Aj Kol Ejad Bi Bo'er

[Chorus]


F     G       C    E
Az Ashuv, Ashuv Ve'eten Leja Et Jaiay
E     Dm      C
Kol Pinah Shebelibi, Et Nafshi
  E     Am
Sham Atan Li, Bekirbi
F     G       C    E
Az Ashuv, Ashuv Ve'eten Leja Et Jaiay
E      Dm     C
Kol Pinah Shebelibi, Et Nafshi
  E     Am
Sham Atan Li, Bekirbi
E    Am
Ata Sham Iti

[Outro]

E    Am
Ata Sham Iti.  

Source: https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/yaron_yerahmiel_cherniak/ashuv_eleja_chords_2380781

More songs by Yaron Yerahmiel Cherniak