Lyrink logo

草蜢 - 好戲在後頭

Chord diagram for Em
Chord diagram for G
Chord diagram for C
Chord diagram for Am
Chord diagram for B
Chord diagram for Bm
Chord diagram for D
   |Em  |Em G |Em  |Em G 
|Em  |Em G |Em  |Em G 

|Em           G
(喝)采聲音 鼓掌聲音 迴盪著(餘)震
|Em       G
各位等等 姑且忍忍 (先)不要興奮
|Em       G
各位少擔心 各位請安心 情動若難禁
|C         Am   Em
(想)幹怎幹 今晚怎幹 (都)不過(份)

|Em           G
我的表演 這些表演 其實是前戲
|Em           G
揭開畫面 請君主演 演出這好戲
|Em           G
你不必假裝 你不必矯飾 誠實做回你
|C         Am   Em
要做快做 不要等到 青春過期

    |Am       |B
別理會 (幾)多分貝幾多級數 (一)早撤銷
  |Am        |B
讓你 (玩)得高興 即管尖叫: (YEAH)!YEAH!
|Am            |Bm
(似)跳了線 跳了線 跳了線 你要(講) 講三聲 講三聲
 |Am         
今(晚)要發洩 要發洩 要發洩 
|B
(不)管好歹 DON'T SAY (GOOD)BYE!

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     D  Am  G
HEY!HEY! (統)統(演)玩(派)
Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (不)需(要)太(乖)
Am      B    Bm    
(乖)乖滿街街 已(經)不稀罕(要)特價便(賣)

|Em  |Em  |Em  |Em 

|Em           G
壓抑的心終於燒滾 如烈焰狂噴
|Em           G
各種規矩 種種規矩 即將要解禁
|Em           G
你不必假裝 你不必矯飾 誠實做回你
|C         Am   Em
要做快做 不要等到青春過期

    |Am       |B
別理會 (幾)多分貝幾多級數 (一)早撤銷
  |Am        |B
讓你 (玩)得高興 即管尖叫: (YEAH)!YEAH!
|Am            |Bm
(似)跳了線 跳了線 跳了線 你要(講) 講三聲 講三聲
 |Am         
今(晚)要發洩 要發洩 要發洩 
|B
(不)管好歹 DON'T SAY (GOOD)BYE!

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     D  Am  G
HEY!HEY! (統)統(演)玩(派)
Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (不)需(要)太(乖)
Am      B    Bm    
(乖)乖滿街街 已(經)不稀罕(要)特價便(賣)

|Em   |Em   G
|Em   |Em   G
|Em   |Em   G
|Am   |B   

|Em   |Em   G
做你這好戲 這好戲 留下來做戲
|Em   |Em   G
這好戲 這好戲 你的首本戲
|Em   |Em   G
做你這好戲 這好戲 來做場大戲
|Am    |Bm   B
LADIES AND GENTLEMEN 六國大封相 ACTION!

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     D  Am  G
HEY!HEY! (統)統(演)玩(派)
Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (不)需(要)太(乖)
Am      B    Bm    
(乖)乖滿街街 已(經)不稀罕(要)特價便(賣)

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     D  Am  G
HEY!HEY! (統)統(演)玩(派)
Em     
HEY!HEY!

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     D  Am  G
HEY!HEY! (統)統(演)玩(派)
Em   
HEY!HEY!

Em     D  Am  Em
HEY!HEY! (我)陣(容)強(大)
Em     Em
HEY!HEY! HEY!HEY! 

  

Source: https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/1966027

More songs by 草蜢